Autorizácia prevodov nehnuteľností

Potrebujete spísať kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, resp. akúkoľvek zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam? Ste na správnom mieste. Máme 15 rokov skúseností v tomto obore. Dlhodobo spolupracujeme s viac ako 15 realitnými kanceláriami pôsobiacimi na celom Slovensku. Agenda nehnuteľností od prevodov malých pozemkov a bytov až po sceľovanie veľkých výmer pozemkov a prípravy zmluvnej agendy pri realitných projektoch pre popredných developerov je našou každodennou agendou.  Viac ako 10000 úspešných prevodov nehnuteľností zastrešených našou kanceláriou Vám dáva istotu, že s nami budú Vaše nehnuteľnosti a Vaše peniaze v bezpečí.

Autorizácia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam našou advokátskou kanceláriou je proces zahrňujúci jej konzultáciu, prípravu, spísanie, finalizáciu, samotné uzavretie zmluvy, overenie podpisov priamo u nás, až po následné podanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva na príslušný katastrálny odbor.

Navyše, naša advokátska kancelária ako pridanú hodnotu celej služby ponúka možnosť zloženia kúpnej ceny v advokátskej úschove na osobitnom bankovom účte určenom len pre tento účel zriadenom v Tatra Banke a. s. Celý proces prevodu vlastníckeho práva a úhrady kúpnej ceny je komfortný pre každého klienta a zároveň konanie na príslušnom katastrálnom odbore je kratšie (20 dní), pretože v prípade nevyužitia služieb autorizácie je konanie na príslušnom katastrálnom odbore (30 dní).

Napíšte nám