Zastupovanie pred súdom

Máte spor so susedom? Chcete sa rozviesť? Ste podielovým spoluvlastníkom a už nechcete zotrvať v podielovom spoluvlastníctve? Niekto Vás ohovára? Ak chcete riešiť tieto životné situácie a neviete sa dohodnúť s druhou stranou, neostáva Vám nič iné ako sa obrátiť na príslušný súd. Po zmene procesných predpisov sa súdne konanie stalo formalizovaných procesom, kde súd už nehľadá pravdu a spravodlivosť sám, ale predstavuje arbitra, ktorý rozhoduje na základe dôkazov a stavu, ktoré v konaní preukážu strany sporu. V súdnom konaní je preto vhodné aby ste boli zastúpený našou advokátskou kanceláriou, ktorá Vám poskytne svoju odbornosť a skúsenosti. Zastupujeme klientov vo všetkých druhov sporov, ktoré sú najbežnejšie až po tie najzložitejšie a preto máme dostatočné skúsenosti poskytnúť Vám služby na profesionálnej úrovni.

Napíšte nám