Náš tím

JUDr. Peter Pihorňa

JUDr. Peter Pihorňa

advokát

Slovenská advokátska komora

Náš najskúsenejší člen tímu a zakladajúci partner kancelárie pôsobil ako komerčný právnik od roku 1991. Ako advokát pôsobí od roku 2004. JUDr. Pihorňa zastrešuje zastupovanie klientov v trestných konaniach. Jeho dlhoročné skúsenosti a rozvaha zabezpečujú najvyššiu kvalitu služieb a kvalitné zastupovanie pre všetkých.

Mgr. Peter Pihorňa

Mgr. Peter Pihorňa

advokát

Slovenská advokátska komora

Mgr. Pihorňa pôsobí ako advokát od roku 2011. Je našim lídrom a osobou zodpovednou za riadenie smerovania spoločnosti. - Svojimi skúsenosťami v advokácii, ako aj v obchodnom prostredí, zastrešuje mimosporovú agendu našej advokátskej kancelárie pri tvorení stratégie zastupovania, ako aj poradenstva klientom pri výkone ich činnosti. Okrem toho zastrešuje poradenstvo pri projektovom a krízovom managemente, pričom sám má skúsenosti s krízovým riadením podnikov.

JUDr. Peter Lenárt

JUDr. Peter Lenárt

advokát

Slovenská advokátska komora

JUDr. Lenárt pôsobí ako advokát od roku 2011. Zakladajúci partner našej kancelárie sa dlhodobo profiluje ako odborník na pozemkové právo a ostatné problémy, ktoré sa pri riešení pozemkov môžu vyskytnúť. Okrem skúseností pri výkone advokácie si svoju odbornosť rozšíril ako vedúci pracovník regionálneho pracoviska Slovenského pozemkového fondu. Prevody nehnuteľností, sceľovanie pozemkov, vysporiadania podielového spoluvlastníctva, až po komplexné zastupovanie v správnych konaniach týkajúcich sa pozemkov a pripomienkovaní územných plánov obcí, predstavujú iba časť odbornosti JUDr. Lenárta.

JUDr. Ján Jaššo LL.M.

JUDr. Ján Jaššo LL.M.

advokát

Slovenská advokátska komora

JUDr. Jaššo pôsobí ako advokát od roku 2012. Najnovší partner našej advokátskej kancelárie, ktorý rozšíril náš tím v roku 2020 po dlhodobej externej spolupráci. Tento partner komplexne zastrešuje agendu nehnuteľností, developerských projektov, zastupovanie v občianskoprávnych konaniach, poskytovanie služieb pri manažmente spoločnosti, komplexné zastupovanie pri rokovaniach s protistranou.

JUDr. Ján Tkáč

JUDr. Ján Tkáč

advokát

Slovenská advokátska komora

Predstavuje tretiu generáciu advokátov v našej advokátskej kancelárii. Spoluprácu s nami začal v roku 2013 ako koncipient zakladajúceho partnera a od úspešného zloženia advokátskej skúšky v roku 2019 naďalej úspešne spolupracujeme. V rámci poskytovaných služieb zastrešuje agendu obchodného registra vo všetkých fázach od spoločností s ručením obmedzeným až po európske spoločnosti. Okrem iného sa zaoberá agendou správneho súdnictva, kde poskytuje komplexné služby od analýzy správnych rozhodnutí až po spisovanie správnych žalôb a kasačných sťažností a poskytovaním právneho poradenstva v oblasti konkurzného práva.

JUDr. Petra Kandračová

JUDr. Petra Kandračová

advokát

Slovenská advokátska komora

JUDr. Kandráčová pôsobí ako advokátka od roku 2017. Je spolupracujúcou advokátkou, ktorá spolu s JUDr. Pihorňom predstavuje trestnoprávnu časť našej advokátskej kancelárie. V kancelárii začínala ako koncipient u zakladajúceho partnera a po úspešnom zložení advokátskej skúšky spolupracujeme naďalej. Okrem trestnoprávnej agendy poskytuje taktiež služby v oblasti rodinného práva, pričom svojim proaktívnym prístupom presvedčila našich klientov o svojich kvalitách.

JUDr. Zuzana Orosová

JUDr. Zuzana Orosová

advokát

Slovenská advokátska komora

JUDr. Orosová pôsobí ako advokátka od roku 2023. Je spolupracujúcou advokátkou, ktorá spolu s JUDr. Tkáčom predstavuje procesnoprávnu časť našej advokátskej kancelárie. V kancelárii začínala ako koncipient a po úspešnom zložení advokátskej skúšky spolupracujeme naďalej. Okrem procesnoprávnej agendy poskytuje taktiež služby v oblasti  obchodného práva, pričom svojim odborným prístupom presvedčila našich klientov o svojich kvalitách.


Mgr. Michaela Siváková

Mgr. Michaela Siváková

senior koncipient

Mgr. Lenka Vargová

Mgr. Lenka Vargová

junior koncipient

Kamila Kopiliaková

Kamila Kopiliaková

právny asistent

Bc. Michaela Migačová

Bc. Michaela Migačová

právny asistent

Napíšte nám