Príprava a revízia zmlúv a právnych dokumentov

„Co je psáno, to je dáno.“ Tento bohemizmus je princípom, ktorým je nutné sa riadiť, lebo len spísaním dohôd a zmlúv je možné presne špecifikovať ako majú jednotlivé vzťahy medzi účastníkmi týchto dohôd zmlúv prebiehať. Preto je pri vyhotovovaní alebo pri pripomienkovaní dokumentov vhodné, aby boli vyhotovené pod drobnohľadom našej advokátskej kancelárie. Náš tím Vám poskytne všetky potrebné informácie a skúsenosti nutné pre vytvorenie najlepšieho právneho dokumentu, alebo pri pripomienkovaní právneho dokumentu, ktorý Vám bol predložený.

Napíšte nám