Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Rozhodli ste sa podnikať? Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, prevzali ste na seba riziko úspechu alebo neúspechu a chcete si založiť živnosť alebo obchodnú spoločnosť. Podobne ako vo väčšine prípadov je nutné stavať na pevných základoch. Naša advokátska kancelária Vám poskytne široký diapazón služieb vo vzťahu k obchodným spoločnostiam od zakladania spoločností s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom a jedným štatutárnym orgánom, cez zakladanie akciových spoločností a európskych akciových spoločností až po cezhraničné zlúčenia obchodných spoločností. Rovnako poskytujeme služby v oblasti zmien už založených obchodných spoločností. Naša odbornosť a profesionálny prístup už presvedčili veľké množstvo klientov, ktorý sa na nás dlhodobo obracajú so všetkými svojimi požiadavkami týkajúcimi sa obchodných spoločností.

Napíšte nám