Zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok

Dodali ste tovar alebo poskytli ste službu a Váš obchodný partner Vám nezaplatil? Poskytli ste pôžičku inej súkromnej osobe a tá sa teraz vyhýba je vráteniu? V reáliách Slovenskej republiky žiadna novinka. Naša advokátska kancelária poskytuje služby týkajúce sa všetkých stupňov zabezpečenia alebo vymáhania pohľadávok. Vymyslíme pre Vás riešenie ako zabezpečiť Vašu pohľadávku, ak Váš dlžník má ochotu svoj záväzok uhradiť. Ak však Váš dlžník nemá ochotu svoj záväzok uhradiť, poskytneme Vám profesionálne poradenstvo vo všetkých stupňoch vymáhania od predsúdneho, cez súdne a exekučné konanie. V prípade konkurzu, oddlženia a reštrukturalizácie Vám poskytneme poradenstvo a služby týkajúce sa prihlásenia Vašich pohľadávok, aby bolo Vaše uspokojenie čo najvyššie. Z našej dlhoročnej skúsenosti v tomto obore práva jednoznačne vyplýva, že je vhodné, ak pohľadávku vymáha naša advokátska kancelária, nakoľko sa tým zvyšuje nielen možnosť jej vymoženia, ale aj prípadnej dohody na úhrade bez ďalšieho zvyšovania nákladov.

Napíšte nám