Spojte sa s nami

PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO, s.r.o.

Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Pondelok - Piatok: 09.00 - 16.00

Telefón: 055/6854300

Firma zapísaná : Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vl. č. 39631/V

IČO: 50453785
DIČ: 2120321940
IČ DPH: SK2120321940
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 1734 0108

Napíšte nám