Zastupovanie v trestných konaniach

Vám vznesené obvinenie a nie ste si vedomý spáchania trestného činu? Boli ste účastníkom dopravnej nehody s následkami na majetku a zdraví? V takomto prípade stojíte proti mašinérii štátu, ktorá sa pokúša trestať činnosť, ktorá je v zmysle ustanovení Trestného zákona považovaná za trestnú. Naša advokátska kancelária je v tomto procese Vašim pomocníkom, radcom a hlavne štítom pred štátnou mocou. Našou úlohou je zabezpečiť aby boli vo Vašom záujme využité všetky dostupné prostriedky Vašej obrany v trestnom konaní. V dôsledku prísnej formalizácie trestného procesu je nevyhnutné, aby ste v takom konaní nevystupovali sami, ale mali k dispozícii niekoho, kto Vám zabezpečí dodržanie zákonnosti ako aj spravodlivosti. Naša dlhoročná skúsenosť v zastupovaní v trestných konaniach Vám dáva istotu, že nebudú porušené Vaše práva a vyvinieme čo najväčšie úsilie aby sa toto konanie uberalo vo Váš prospech.

Napíšte nám